الرئيسية

 /  / الرئيسية

Work began in 2010 dedicated to alleviating the psychological suffering of children and youth from musical programs for children and youth regardless of race, religion or gender. It was officially registered in the Palestinian Ministry of Interior under No. GA-1142-CU in cooperation with charitable institutions and Authority No. (1) for the year 2000 AD.

Lorem ipsum dolor sit amet, consr adipiscing, sed aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud citation ullamco oris nisi ut irure dolor in reprehenderit aliquip commodo.

التصميم / التصوير

Lorem ipsum dolor sit amet, consr adipiscing, sed aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud citation ullamco oris nisi ut irure dolor in reprehenderit aliquip commodo.

Our media friends, we are honored by your attendance at the opening ceremony of the first kindergarten in the Gaza Strip that takes care of teaching arts to our children in a modern academic way.

التصميم / التصوير

Lorem ipsum dolor sit amet, consr adipiscing, sed aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud citation ullamco oris nisi ut irure dolor in reprehenderit aliquip commodo.

Al Sununu Association for Arts and Culture: provides youth and children psychosocial support through musical and cultural activities to promote non-violent, creative expression.